2005/Jul/19

ถึงเพื่อนๆ นักประกอบฝันครับ

ผม(นิล)สมัคร blog นี้เอาไว้เพื่อเขียนถึงงานเครือข่ายผู้ประกอบการ
ทางสังคม ก่อนที่เราจะมีเวบไซต์ครับ กันลืม
ที่ blog นี้เราสามารถส่งข้อมูล หรือข้อเขียนขึ้นไป
ได้ง่าย เผื่อใครจะใช้ช่องทางนี้บันทึก ก่อนที่เราจะใช้เวบไซต์
อย่างเป็นทางการกัน
(รหัสการเข้าใช้ blog ดูที่ yahoogroup ครับ)
ข้อเขียนชิ้นแรก จะเป็นเรื่องราวของพี่ไกร และพี่วิเชียร
ด้วยการเดินทางกึ่งบันเทิง ตามไปดูชีวิต-กิจการ ความเชื่อ
และแรงดาลใจของพี่ไกร พี่วิเชียร
พรุ่งนี้จะมาส่งข้อมูลครับ

นิลedit @ 2005/07/19 12:39:57

Comment

Comment:

Tweet