2005/Jul/19

พี่จุ้ยฝากแจ้งข่าวโครงการที่ว่านะ เขาให้ทุนกลุ่มต่างๆที่นำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและผู้ทุพพลภาพชาวไทย ดูรายละเอียดที่

http://www.samsung.com/th/presscenter/pressrelease/pressrelease_20050719_0000178480.asp

มุ

Comment

Comment:

Tweet


โครงการของซัมซุงน่าสนใจมากนะครับ
ตัวผมเองช่วงหลังนี้มาคิดถึงตัวเองบ่อยๆ ว่า ถ้าเราพิการไป สิ่งที่ทำ สิ่งที่ฝันอยู่ทุกวันนี้จะเป็นอย่างไร
เคยคิดว่า จะเสียส่วนไหนก็เสียได้
แต่ถ้าต้องเสียมือ เสียสายตาน่าจะเขียนหนังสือไม่ได้

ในห้วงเวลาเล็กๆ เคยบอกเรื่องนี้กับพี่มุ เนาว์ ตอนไปประชุมที่แก่งกระจานเหมือนกัน

พี่มุ ให้ข้อคิดว่า ถ้าต้องเป็นไปจริงๆ มันก็มีทางออก ทางเดินของมันไปเอง

ผมเลยบอกตัวเองใหม่ว่า จะเสียส่วนไหนก็เสียไป แต่ใจอย่าพิการก็พอ

-นิล
#1 by YoungSVN At 2005-07-20 18:09,